Oliwia Witek

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Certyfikowana terapeutka fizjoterapeutycznych metod: OMI Cyriax Medycyna Ortopedyczna, Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg dr Ackermanna, Klawipresura, Dry needling – igłoterapia, chiropraktyka i terapia manualna wg dr Radosława Składowskiego, terapia punktów spustowych, Kinesiotaping, PNF podstawowy. Fizjoterapeutka warszawskich drużyn futbolu amerykańskiego.

Specjalistka rehabilitacji w sporcie. Autorka licznych artykułów o tematyce fizjoterapii sportowej.


Rafał Makarewicz

Absolwent  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Certyfikowany terapeuta fizjoterapeutycznych metod: Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg dr Ackermanna, terapia punktów spustowych, Kinesiotaping,  PNF podstawowy, terapia Arpwave, Dry needling – igłoterapia, Klawipresura, Mobility Wod.

Systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe.